معرفی دانشگاه سمنان، نگین خردورزی خطه کویر:

از زماني که اولين مرکز آموزش عالي در شهر سمنان فعاليت خود را آغاز نموده است ، بيش از 45 سال ميگذرد. «مدرسه عالي تکنولوژي سمنان» به عنوان اولين مرکز آموزش عالي شهر سمنان، در سال 1353 بنا نهاده شد. اين مرکز آموزشي عالي به صورت هيات امنايي و با زير بنايي بالغ بر 5000 متر مربع و در 7 رشته کارداني باپذیرش 580 دانشجو فعاليت خود را آغاز نمود. فعاليت اين مرکز به همين ترتيب تا پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين مرکز  باجذب دانشجو در دو رشته کارشناسي الکترونيک و عمران و با توسعه نسبي در سال 1367به «مجتمع آموزش عالي سمنان» تبديل و نهايتاً در سال 1372 اين مجتمع با گسترش ملموس و چشمگير فعاليت هاي خود از جمله، افتتاح دانشکدههاي مهندسي، تربيت دبير و آموزشکده دامپزشکي به «دانشگاه سمنان» ارتقاء يافت.  هم اکنون دانشگاه سمنان به عنوان دانشگاه مادر و منتخب استان، با داشتن 800 هکتار فضا با زیربنای  191304مترمربع و توسعه امکانات آموزشی و پژوهشی، به یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور  مبدل شده است .

دانشگاه سمنان به عنوان دانشگاه معین استان، متولي نظارت و ارزيابي مراکز آموزش عالي استان و نیز شورای بررسی موارد خاص استان می باشد.این مجموعه هم اکنون میزبان دبيرخانه هيأت مميزه دانشگاه سمنان، هيأت امنا دانشگاههاي منطقه البرز جنوبي (دانشگاه های سمنان، دامغان، خواهران سمنان (فرزانگان) و گرمسار)، دبيرخانه شوراي هم انديشي روساي دانشگاههاي استان، ستاد پژوهش استان و همچنین حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان استان می باشد.

اینک دردهه پنجم عمردانشگاه سمنان، مایه خرسندی و مباهات است که این دانشگاه به مرحله ای از پیشرفت و شکوفایی رسیده که توانسته است درفهرست یک درصد برتر دانشگاه های تاثیر گذارجهان از نظر تعداد استنادات قرارگرفته و اساتید آن نیز به مرحله ای از خود باوری، رشد و ارتقای علمی و پژوهشی دست یافته که توانسته اند در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهند.

 

   دانلود : برشور معرفی دانشگاه سمنان، نگین خردورزی خطه کویر           حجم فایل 2717 KB