آدرس دانشگاه : سمنان - روبروی پارک سوکان - پردیس شماره یک - سازمان مرکزی دانشگاه سمنان

کد پستی : 19111-35131

تلفن : 31530000-023 

نمابر : 33321005-023

سامانه پیامکی روابط عمومی: 30002314

پست الکترونیکی روابط عمومی دانشگاه : pr [at] semnan.ac.ir

 نمابر روابط عمومی دانشگاه : 31539511-023

پست الکترونیکی رئیس دانشگاه : president [at] semnan.ac.ir